Polisprogrammet

Välkomstbrev

Välkommen till Polisprogrammet

Programinformation

Starttermin: Våren 2022
Programkod: POLBU
Programtillfälleskod: POLBU22v1
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för polisiärt arbete.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: polisutbildning@hb.se.
Telefon: 033-435 401o - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan Polisprogrammet 200101.pdf

Information om tilläggsbeslut till utbildningsplan_VT23.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2023

Brottsutredning med inriktning mot våld i nära relationer

 • Kursinformation för Brottsutredning med inriktning mot våld i nära relationer
 • Anmälningskod: 17D32
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti - 1 oktober

Vetenskaplig teori och metod samt examensarbete i polisiärt arbete

 • Kursinformation för Vetenskaplig teori och metod samt examensarbete i polisiärt arbete
 • Anmälningskod: 19D32
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti - 26 november

Akut vård i polisiärt arbete 4

 • Kursinformation för Akut vård i polisiärt arbete 4
 • Anmälningskod: 21D32
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti - 14 januari

Polisiär tjänstefärdighet 4

 • Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 4
 • Anmälningskod: 22D32
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti - 14 januari

Internationellt polisiärt arbete och omvärldens påverkan på polisens uppdrag i Sverige

 • Kursinformation för Internationellt polisiärt arbete och omvärldens påverkan på polisens uppdrag i Sverige
 • Anmälningskod: 18D32
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 oktober - 5 november

Polisiärt arbete vid större händelser

 • Kursinformation för Polisiärt arbete vid större händelser
 • Anmälningskod: 20D32
 • Typ: Obl.
 • Period: 27 november - 14 januari

Våren 2023

Polisiärt arbete vid psykisk ohälsa och sjukdom samt missbruk

 • Kursinformation för Polisiärt arbete vid psykisk ohälsa och sjukdom samt missbruk
 • Anmälningskod: 12D31
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 5 mars

Akut vård i polisiärt arbete 3

 • Kursinformation för Akut vård i polisiärt arbete 3
 • Anmälningskod: 15D31
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 4 juni

Polisiär tjänstefärdighet 3

 • Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 3
 • Anmälningskod: 16D31
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 4 juni

Polisiärt arbete i trafik

 • Kursinformation för Polisiärt arbete i trafik
 • Anmälningskod: 14D31
 • Typ: Obl.
 • Period: 10 april - 4 juni

Hösten 2022

Kriminologi och brottsförebyggande arbete

 • Kursinformation för Kriminologi och brottsförebyggande arbete
 • Anmälningskod: 06D22
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 2 oktober

Akut vård i polisiärt arbete 2

 • Kursinformation för Akut vård i polisiärt arbete 2
 • Anmälningskod: 10D22
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 15 januari

Polisiär tjänstefärdighet 2

 • Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 2
 • Anmälningskod: 09D22
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 15 januari

Att arbeta som polis i utsatta områden

 • Kursinformation för Att arbeta som polis i utsatta områden
 • Anmälningskod: 08D22
 • Typ: Obl.
 • Period: 12 december - 15 januari

Våren 2022

Introduktion till polisprogrammet och polisprofessionen

 • Kursinformation för Introduktion till polisprogrammet och polisprofessionen
 • Anmälningskod: 01D21
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 januari - 30 januari

Akut vård i polisiärt arbete 1

 • Kursinformation för Akut vård i polisiärt arbete 1
 • Anmälningskod: 05D21
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 januari - 5 juni

Polisiär tjänstefärdighet 1

 • Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 1
 • Anmälningskod: 04D21
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 januari - 5 juni