Polisprogrammet

Programinformation

Starttermin: Våren 2020
Programkod: POLIU
Programtillfälleskod: POLIU20v
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan Polisprogrammet.pdf

Vägledning för polisstudenter 2020 .pdf

Välkomstbrev Polisutbildningen CAMPUS vt20.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2021

Brottsutredning med inriktning mot våld i nära relationer

 • Kursinformation för Brottsutredning med inriktning mot våld i nära relationer
 • Anmälningskod: 06C12
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 augusti - 3 oktober

Hälsa i relation till polisiärt arbete

 • Kursinformation för Hälsa i relation till polisiärt arbete
 • Anmälningskod: 17C01
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 augusti - 16 januari

Internationellt polisiärt arbete och omvärldens påverkan på polisens uppdrag i Sverige

 • Kursinformation för Internationellt polisiärt arbete och omvärldens påverkan på polisens uppdrag i Sverige
 • Anmälningskod: 22C12
 • Typ: Obl.
 • Period: 4 oktober - 14 november

Polisiär bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom eller skada

 • Kursinformation för Polisiär bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom eller skada
 • Anmälningskod: 15C01
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 augusti - 16 januari

Polisiär tjänstefärdighet 4

 • Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 4
 • Anmälningskod: 18C12
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 augusti - 16 januari

Polisiärt arbete vid större händelser

 • Kursinformation för Polisiärt arbete vid större händelser
 • Anmälningskod: 23C12
 • Typ: Obl.
 • Period: 6 december - 16 januari

Vetenskaplig teori och metod samt examensarbete i polisiärt arbete

 • Kursinformation för Vetenskaplig teori och metod samt examensarbete i polisiärt arbete
 • Anmälningskod: 13C12
 • Typ: Obl.
 • Period: 25 oktober - 26 december

Våren 2021

Hälsa i relation till polisiärt arbete

 • Kursinformation för Hälsa i relation till polisiärt arbete
 • Anmälningskod: 17C01
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 januari - 6 juni

Polisiär bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom eller skada

 • Kursinformation för Polisiär bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom eller skada
 • Anmälningskod: 15C01
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 januari - 6 juni

Polisiär tjänstefärdighet 3

 • Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 3
 • Anmälningskod: 15C11
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 januari - 6 juni

Polisiärt arbete i trafik

 • Kursinformation för Polisiärt arbete i trafik
 • Anmälningskod: 14C11
 • Typ: Obl.
 • Period: 5 april - 6 juni

Polisiärt arbete vid psykisk ohälsa och sjukdom samt missbruk

 • Kursinformation för Polisiärt arbete vid psykisk ohälsa och sjukdom samt missbruk
 • Anmälningskod: 26C11
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 januari - 7 mars

Hösten 2020

Att arbeta som polis i utsatta områden

 • Kursinformation för Att arbeta som polis i utsatta områden
 • Anmälningskod: 22C02
 • Typ: Obl.
 • Period: 14 december - 17 januari

Hälsa i relation till polisiärt arbete

 • Kursinformation för Hälsa i relation till polisiärt arbete
 • Anmälningskod: 17C01
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 17 januari

Kriminologi och brottsförebyggande arbete

 • Kursinformation för Kriminologi och brottsförebyggande arbete
 • Anmälningskod: 01C02
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 4 oktober

Polisiär bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom eller skada

 • Kursinformation för Polisiär bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom eller skada
 • Anmälningskod: 15C01
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 17 januari

Polisiär tjänstefärdighet 2

 • Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 2
 • Anmälningskod: 02C02
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 17 januari

Våren 2020

Hälsa i relation till polisiärt arbete

 • Kursinformation för Hälsa i relation till polisiärt arbete
 • Anmälningskod: 17C01
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 januari - 7 juni

Hälsa i relation till polisiärt arbete

 • Kursinformation för Hälsa i relation till polisiärt arbete
 • Anmälningskod: CO206
 • Typ:
 • Period: 24 augusti - 30 augusti

Introduktion till polisprogrammet och polisprofessionen

 • Kursinformation för Introduktion till polisprogrammet och polisprofessionen
 • Anmälningskod: 01C01
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 januari - 2 februari

Polisiär bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom eller skada

 • Kursinformation för Polisiär bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom eller skada
 • Anmälningskod: 15C01
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 januari - 7 juni

Polisiär tjänstefärdighet 1

 • Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 1
 • Anmälningskod: 09C01
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 januari - 7 juni

Polisiär tjänstefärdighet 1

 • Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 1
 • Anmälningskod: CO203
 • Typ: Obl.
 • Period: 24 augusti - 30 augusti