Polisprogrammet

Programinformation

Starttermin: Våren 2020
Programkod: POLIU
Programtillfälleskod: POLIU20v1
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta polisutbildningen via:
E-post: polisutbildning@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan Polisprogrammet.pdf

Vägledning för polisstudenter 2020 .pdf

Välkomstbrev Polisutbildningen DISTANS vt20.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2021

Brottsutredning med inriktning mot våld i nära relationer

Kursinformation för Brottsutredning med inriktning mot våld i nära relationer
Anmälningskod: 06D12
Typ: Obl.
Period: 30 augusti - 3 oktober

Hälsa i relation till polisiärt arbete

Kursinformation för Hälsa i relation till polisiärt arbete
Anmälningskod: 17D01
Typ: Obl.
Period: 30 augusti - 16 januari

Internationellt polisiärt arbete och omvärldens påverkan på polisens uppdrag i Sverige

Kursinformation för Internationellt polisiärt arbete och omvärldens påverkan på polisens uppdrag i Sverige
Anmälningskod: 07D12
Typ: Obl.
Period: 4 oktober - 14 november

Polisiär bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom eller skada

Kursinformation för Polisiär bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom eller skada
Anmälningskod: 15D01
Typ: Obl.
Period: 30 augusti - 16 januari

Polisiär tjänstefärdighet 4

Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 4
Anmälningskod: 18D12
Typ: Obl.
Period: 30 augusti - 16 januari

Polisiärt arbete vid större händelser

Kursinformation för Polisiärt arbete vid större händelser
Anmälningskod: 19D12
Typ: Obl.
Period: 6 december - 16 januari

Vetenskaplig teori och metod samt examensarbete i polisiärt arbete

Kursinformation för Vetenskaplig teori och metod samt examensarbete i polisiärt arbete
Anmälningskod: 13D12
Typ: Obl.
Period: 25 oktober - 26 december

Våren 2021

Hälsa i relation till polisiärt arbete

Kursinformation för Hälsa i relation till polisiärt arbete
Anmälningskod: 17D01
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 6 juni

Polisiär bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom eller skada

Kursinformation för Polisiär bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom eller skada
Anmälningskod: 15D01
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 6 juni

Polisiär tjänstefärdighet 3

Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 3
Anmälningskod: 15D11
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 6 juni

Polisiärt arbete i trafik

Kursinformation för Polisiärt arbete i trafik
Anmälningskod: 14D11
Typ: Obl.
Period: 5 april - 6 juni

Polisiärt arbete vid psykisk ohälsa och sjukdom samt missbruk

Kursinformation för Polisiärt arbete vid psykisk ohälsa och sjukdom samt missbruk
Anmälningskod: 26D11
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 7 mars

Hösten 2020

Att arbeta som polis i utsatta områden

Kursinformation för Att arbeta som polis i utsatta områden
Anmälningskod: 22D02
Typ: Obl.
Period: 14 december - 17 januari

Hälsa i relation till polisiärt arbete

Kursinformation för Hälsa i relation till polisiärt arbete
Anmälningskod: 17D01
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 17 januari

Kriminologi och brottsförebyggande arbete

Kursinformation för Kriminologi och brottsförebyggande arbete
Anmälningskod: 01D02
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 4 oktober

Polisiär bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom eller skada

Kursinformation för Polisiär bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom eller skada
Anmälningskod: 15D01
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 17 januari

Polisiär tjänstefärdighet 2

Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 2
Anmälningskod: 02D02
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 17 januari

Våren 2020

Hälsa i relation till polisiärt arbete

Kursinformation för Hälsa i relation till polisiärt arbete
Anmälningskod: 17D01
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 7 juni

Hälsa i relation till polisiärt arbete

Kursinformation för Hälsa i relation till polisiärt arbete
Anmälningskod: CO206
Typ:
Period: 24 augusti - 30 augusti

Introduktion till polisprogrammet och polisprofessionen

Kursinformation för Introduktion till polisprogrammet och polisprofessionen
Anmälningskod: 01D01
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 2 februari

Polisiär bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom eller skada

Kursinformation för Polisiär bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom eller skada
Anmälningskod: 15D01
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 7 juni

Polisiär tjänstefärdighet 1

Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 1
Anmälningskod: 09D01
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 7 juni

Polisiär tjänstefärdighet 1

Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 1
Anmälningskod: CO203
Typ: Obl.
Period: 24 augusti - 30 augusti