Polisprogrammet

Programinformation

Starttermin: Våren 2020
Programkod: POLIU
Programtillfälleskod: POLIU20v1
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan Polisprogrammet.pdf

Vägledning för polisstudenter 2020 .pdf

Välkomstbrev Polisutbildningen DISTANS vt20.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong/Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2021

Brottsutredning med inriktning mot våld i nära relationer

Kursinformation för Brottsutredning med inriktning mot våld i nära relationer
Anmälningskod: 06D12
Typ: Obl.
Period: 30 augusti - 3 oktober

Hälsa i relation till polisiärt arbete

Kursinformation för Hälsa i relation till polisiärt arbete
Anmälningskod: 17D01
Typ: Obl.
Period: 30 augusti - 16 januari

Internationellt polisiärt arbete och omvärldens påverkan på polisens uppdrag i Sverige

Kursinformation för Internationellt polisiärt arbete och omvärldens påverkan på polisens uppdrag i Sverige
Anmälningskod: 22D12
Typ: Obl.
Period: 4 oktober - 14 november

Polisiär bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom eller skada

Kursinformation för Polisiär bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom eller skada
Anmälningskod: 15D01
Typ: Obl.
Period: 30 augusti - 16 januari

Polisiär tjänstefärdighet 4

Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 4
Anmälningskod: 18D12
Typ: Obl.
Period: 30 augusti - 16 januari

Polisiärt arbete vid större händelser

Kursinformation för Polisiärt arbete vid större händelser
Anmälningskod: 23D12
Typ: Obl.
Period: 6 december - 16 januari

Vetenskaplig teori och metod samt examensarbete i polisiärt arbete

Kursinformation för Vetenskaplig teori och metod samt examensarbete i polisiärt arbete
Anmälningskod: 13D12
Typ: Obl.
Period: 25 oktober - 26 december

Våren 2021

Hälsa i relation till polisiärt arbete

Kursinformation för Hälsa i relation till polisiärt arbete
Anmälningskod: 17D01
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 6 juni

Polisiär bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom eller skada

Kursinformation för Polisiär bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom eller skada
Anmälningskod: 15D01
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 6 juni

Polisiär tjänstefärdighet 3

Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 3
Anmälningskod: 15D11
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 6 juni

Polisiärt arbete i trafik

Kursinformation för Polisiärt arbete i trafik
Anmälningskod: 14D11
Typ: Obl.
Period: 5 april - 6 juni

Polisiärt arbete vid psykisk ohälsa och sjukdom samt missbruk

Kursinformation för Polisiärt arbete vid psykisk ohälsa och sjukdom samt missbruk
Anmälningskod: 26D11
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 7 mars

Hösten 2020

Att arbeta som polis i utsatta områden

Kursinformation för Att arbeta som polis i utsatta områden
Anmälningskod: 22D02
Typ: Obl.
Period: 14 december - 17 januari

Hälsa i relation till polisiärt arbete

Kursinformation för Hälsa i relation till polisiärt arbete
Anmälningskod: 17D01
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 17 januari

Kriminologi och brottsförebyggande arbete

Kursinformation för Kriminologi och brottsförebyggande arbete
Anmälningskod: 01D02
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 4 oktober

Polisiär bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom eller skada

Kursinformation för Polisiär bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom eller skada
Anmälningskod: 15D01
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 17 januari

Polisiär tjänstefärdighet 2

Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 2
Anmälningskod: 02D02
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 17 januari

Våren 2020

Hälsa i relation till polisiärt arbete

Kursinformation för Hälsa i relation till polisiärt arbete
Anmälningskod: 17D01
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 7 juni

Hälsa i relation till polisiärt arbete

Kursinformation för Hälsa i relation till polisiärt arbete
Anmälningskod: CO206
Typ:
Period: 24 augusti - 30 augusti

Introduktion till polisprogrammet och polisprofessionen

Kursinformation för Introduktion till polisprogrammet och polisprofessionen
Anmälningskod: 01D01
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 2 februari

Polisiär bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom eller skada

Kursinformation för Polisiär bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom eller skada
Anmälningskod: 15D01
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 7 juni

Polisiär tjänstefärdighet 1

Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 1
Anmälningskod: 09D01
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 7 juni

Polisiär tjänstefärdighet 1

Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 1
Anmälningskod: CO203
Typ: Obl.
Period: 24 augusti - 30 augusti