Agerande vid brand/utrymning och olycka

På följande sidor finns information som är bra för dig att känna till.

Brand och utrymning

Olycka

Hastigt insjuknande