Första hjälpen

Akut fara

 • Ring SOS Alarm 112 för att komma till räddningstjänst, ambulans eller polis
 • Lägg inte på luren innan du fått instruktioner att göra det
 • Uppge ett telefonnummer där du kan nås
 • Håll din telefonlinje öppen så att SOS Alarm eller larmcentralen kan ringa tillbaka
 • Ring högskolans larmnummer och informera om vad som hänt och att hjälp är på väg

Brännskador och skållningar

 • Kyl med mycket svalt rinnande vatten i ca. 20–30 minuter
 • Lämna inte den skadade ensam
 • Ta inte av den skadades kläder för att undvika ytterligare skador

Elektriska olyckor

 • Bryt strömmen omedelbart
 • Rör inte den skadade förrän strömmen är bruten

Frätskador

 • Skölj omedelbart det skadade området med mycket rinnande vatten
 • Kläder som utsatts för ämnet tas av och kontakt med ansiktet ska undvikas. Avlägsna även armbandsur, glasögon och dylikt som kan ha kommit i kontakt med ämnet
 • Fortsätt skölja området i ca. 20–30 minuter

Ögonskador (stänk av frätande ämnen)

 • Skölj ögonen omedelbart med mycket vatten
 • Håll ögonlocket öppet under sköljningen
 • Fortsätt skölja i ca. 20 minuter

Vid kontakt med SOS Alarm och högskolans larmnummer var beredd att uppge följande:

 • Ditt namn
 • Plats (Högskolan i Borås, byggnad, huskropp och våning)
 • ”Vad är det som har inträffat...”
 • Se vidare under "Hastigt insjuknande".

Vid akut fara för liv, hälsa och egendom, kontakta SOS Alarm 112

 • Högskolan i Borås larmnummer – dygnet runt: 033-435 44 00 
 • Vid mindre akuta händelser kontakta sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177