Kris och säkerhet

Anmäl allvarlig olycka/incident

Som student är du skyldig att anmäla allvarliga olyckor/incidenter i stället för att agera på egen hand. Ta kontakt med din närmaste lärare, prefekten för den institution du studerar vid eller akademichefen för den akademi du studerar vid.

Kontaktuppgifter till prefekter och akademichefer

Vid behov av krisstöd

Kontakta Studenthälsan om du är i behov av krisstöd.

Kontaktuppgifter till Studenthälsan

Högskolans krisgrupp

Rektor bär i första hand ansvaret vid en krissituation (är det en händelse på en specifik akademi ligger ansvaret på akademichefen), men det kan finnas extraordinära händelser som kräver organiserat krisarbete. Högskolan i Borås har därför en krisledningsgrupp som aktiveras vid krissituation av allvarlig art då högskolans ordinarie resurser inte är tillräckliga för att hantera situationen.

Externa länkar 

Läs mer om Borås Stads arbete kring krisberedskap