Studenthälsan

Studenthälsan arbetar för att på olika sätt stödja dig som student. Vi erbjuder individuella kontakter och förebyggande hälsovård. Du kan komma till oss för samtal, rådgivning och viss behandling eller så kan du delta i någon av våra gruppverksamheter. Studenthälsan är ett komplement till offentlig vård.

  • Alla besök till Studenthälsan är kostnadsfria.
  • Studenthälsan arbetar under tystnadsplikt. 
  • Ta med legitimation första gången du besöker Studenthälsan.
  • Vi journalför alla besök enligt Patientdatalagen (2008:355).
  • Av sekretesskäl ges rådgivning ej via e-post.

Kontakt

För närvarande, på grund av pandemin, erbjuder Studenthälsan inte samtal eller besök på plats eftersom tanken är att fysisk kontakt ska minimeras. Detta innebär att alla besök till kurator och sjuksköterska sker via telefon eller Zoom istället.

Du bokar tid via vårt bokningsformulär eller per telefon. Kontaktuppgifter hittar du här på webben. Välkommen att kontakta oss för rådgivning, stöd och samtal.
Mer om stöd av kurator
Mer om stöd av sjuksköterska

Kontaktuppgifter till sjukvården

Akuta ärenden ring 112
1177 Vårdguiden ring 1177 eller gå in på 1177.se
Vuxenpsykiatrisk akutmottagning, Södra Älvsborgs sjukhus tfn 033-6162760
Växeln Södra Älvsborgs sjukhus tfn 033-6161000

Bildlänkar