Studenthälsan

Du kan komma till studenthälsan för individuellt samtalsstöd eller rådgivning. Du kan också delta i föreläsningar och andra aktiviteter. Alla besök och aktiviteter är kostnadsfria. Vi har tystnadsplikt.

På studenthälsans webbsidor kan du ta del av information och råd om hur du hanterar en del av de utmaningar du kan ställas inför. En del ämnen, exempelvis prokrastinering och talängslan, är mer direkt kopplade till dina studier. Andra teman är mer kopplade till livet i stort exempelvis droger och sexuell hälsa.

Vi har ingen medicinsk personal på studenthälsan. Kontakta den allmänna hälso - och sjukvården om du behöver medicinsk rådgivning eller stöd.

Studenthälsan är också till för dig som läser en utbildning på distans, eller på Campus Varberg, via Högskola i Borås.

Kontaktuppgifter till sjukvården