Studenthälsan

Studenthälsan arbetar med förebyggande hälsovård och individuella kontakter och erbjuder stöd i olika former t ex genom samtal, viss behandling eller att du deltar i någon av våra gruppverksamheter. Studenthälsan är ett komplement till primärvård, länssjukvård och insatser inom kommunen.

  • Alla besök till Studenthälsan är kostnadsfria.
  • Studenthälsan arbetar under tystnadsplikt. 
  • Ta med legitimation första gången du besöker Studenthälsan.
  • Vi journalför alla besök enligt Patientdatalagen (2008:355).
  • Av sekretesskäl ges rådgivning ej via e-post.

Är du ny student på högskolan och har en pågående behandling inom t.ex. specialistpsykiatrin på hemmaplan så rekommenderar vi att du ber om en remiss ifrån din behandlande enhet till Borås för att underlätta övergången.

Här kan du läsa om Studenthälsans arbete år 2018; Verksamhetsberättelse, Kvalitetsberättelse och Patientsäkerhetsberättelse (PDF). 

Med anledning av coronaviruset

För närvarande erbjuder Studenthälsan inte samtal eller besök på plats eftersom tanken är att fysisk kontakt ska minimeras. Detta innebär att alla besök till sjuksköterska och kurator sker via telefon eller Zoom istället.
Sjuksköterskans drop-in mottagningen f.n är inställd. 

Du bokar tid via vårt bokningsformulär eller per telefon. Kontaktuppgifter hittar du här på webben. Välkommen att kontakta oss för rådgivning, stöd och samtal.

 

Kontaktuppgifter till sjukvården

Akuta ärenden ring 112
1177 Vårdguiden ring 1177 eller gå in på 1177.se
Vuxenpsykiatrisk akutmottagning, Södra Älvsborgs sjukhus tfn 033-6162760
Växeln Södra Älvsborgs sjukhus tfn 033-6161000

Informationsfilm om Studenthälsan