Studenthälsan

Du kan komma till studenthälsan för individuellt stöd, exempelvis samtal, rådgivning och viss behandling. Du kan också delta i föreläsningar, gruppverksamhet eller kurser. På studenthälsan arbetar personal som har stor kunskap om studenters livssituation.

På studenthälsans webbsidor kan du ta del av tips och råd om hur du hanterar en del av de utmaningar du kan ställas inför i studielivet och som människa.

  • Alla besök till Studenthälsan är kostnadsfria.
  • Studenthälsan arbetar under tystnadsplikt. 
  • Ta med legitimation första gången du besöker Studenthälsan.
  • Vi journalför alla besök enligt  Patientdatalagen (2008:355).
  • Av sekretesskäl ges rådgivning ej via e-post.
  • Studenthälsan är ett komplement till offentlig vård.

 

Kontakta oss

Du bokar tid via vårt webformulär eller per telefon. Kontaktuppgifter hittar du här på webben.