Anmälan/klagomål mot högskolan

Informationen i formuläret går direkt till högskolans registratur där det blir diariefört. En ansvarig handläggare kommer att tilldelas ärendet. Vid behov kommer handläggaren att kontakta dig för att få kompletterande uppgifter. Den person som blir anmäld kommer som huvudregel att få ta del av vad som framkommer i anmälan och ge sin version av händelsen. Efter att ärendet är komplett kommer högskolan att ta slutlig ställning i ärendet och meddela dig samt den anmälde/anmälda om ställningstagandet.

I det fall du väljer att vara anonym kommer högskolan att utreda ärendet utifrån de uppgifter som högskolan har tillgång till. Återkoppling till dig kommer dock inte att kunna ske.

Inskickad anmälan blir allmän handling och kan komma att lämnas ut till den som begär att få se det i det fall det inte finns någon regel i offentlighets- och sekretesslagen som säger något annat.

Lämna anmälan/klagomål mot Högskolan i Borås (formulär)