Artificiell intelligens (AI)

Risker och begränsningar med AI

Ha som huvudregel att du vid användning av AI-verktyg inte delar med dig av personuppgifter eller annan data som riskerar att spridas. Det finns stor risk att det du delar med dig av till AI-verktyget sedan ägs av företaget som äger verktyget.

Tänk på att AI genererar svar baserat på sannolikhet och inte på vad som faktiskt är sant. Dessutom kan AI utesluta viktig eller till och med avgörande fakta och information.

Innan du använder någon form av AI

Innan du använder dig av ett AI-verktyg i din kurs eller i samband med en examination, undersök alltid om det är tillåtet först. Utgå för säkerhets skull från att det inte är tillåtet att använda AI-verktyg om det inte explicit är uttryckt att det är tillåtet. Om du inte vet till vad, på vilket sätt eller om det alls är lämpligt eller tillåtet att använda AI-verktyg – fråga din lärare.

Även om det är tillåtet att använda AI-genererad text så får du inte lämna in den som egen text vid examination. Du måste alltid vara transparant med hur och när du använt AI. Säkerhetsställ, likt övrig referenshantering, att du anger alla former av AI-användning. Tänk också på att detta gäller även om du skrivit om eller byt ut olika ord.

Användning av AI för textgenerering, kodning, mediaproduktion eller liknande kan alltså vara otillåtet i din utbildning. Skälet till detta är att AI i vissa fall inte hjälper dig utveckla färdigheter som utbildningen syftar till eller att din inlämning vid en examination gör det omöjligt för en lärare att bedöma vad just du kan.

Observera att otillåten användning av AI-verktyg i samband med examination kan klassificeras som en disciplinär förseelse och kommer därför att anmälas som ett disciplinärende enligt 10 kap. Högskoleförordningen.