VFU i Island – en annorlunda erfarenhet


Jonathan fick komma till den lilla byn Egilsstaðir med 2500 invånare i östra Island, så långt från större tätorter det går att komma.

– Jag var på en liten vårdcentral. Jag blev förvånad när det visade sig att de flesta patienterna bestod av rika turister som kommit dit med bussresor och lyxkryssningar.

Att ta sig hit gör man med inrikesflyg. Byn ligger nästan så långt österut som man kan komma i Island. Befolkningen här livnär sig främst på fåruppfödning och turism.

På vårdcentralen fick han vara med att lägga om sår och ta prover på patienterna. Eftersom det var många utländska turister gick det bra att prata engelska med dem. Något sjukhus finns inte i Egilsstaðir.

– Där finns en ambulans, men ingen ambulanspersonal. De få gånger den användes så var det personalen på vårdcentralen som körde den. Och behöves tillgång till sjukhus var det flyg som gällde, berättar Jonathan.

Åkte ut till skolor

Magdalena hamnade på en vårdcentral i Islands näststörsta stad, Akureyri i norr, staden har cirka 20 000 invånare och livnär sig på fiske, lantbruk och turism. Här var det framför allt isländska som gällde, så samtal med patienterna sköttes mestadels av handledaren. Med personal och patienter kommunicerade Magdalena på engelska och med några även på svenska.

– På vårdcentralen gick jag bredvid och hjälpte till med det praktiska som att ta prover och vaccinera och så åkte jag ut till skolor där jag fick gå bredvid skolsköterskor vid hälsoundersökningar, berättar hon.

Gemensamt journalsystem

Båda är överens om att mycket inom vården är likt det som vi har i Sverige, men en skillnad de båda noterade är att man på Island inom all vård, allt från sjukhus, vårdcentral till hemsjukvård, använder ett och samma journalsystem, vilket underlättar mycket, till skillnad mot i Sverige där olika vårdgivare kan ha olika journalsystem.

Ytterligare en sak som förvånade Jonathan när han kom till vårdcentralen i Egilsstaðir är att alla jobbade i sina egna kläder. Arbetskläder användes inte här. Magdalena noterade att på hennes vårdcentral bar de visserligen arbetskläder, men många bar smycken eller klockor, vilket inte följer hygienkraven inom sjukvården i Sverige. Mycket i Island upplevde de som väldigt likt hur det är i Skandinavien.

Båda fick hjälp med boendet. Jonathan bodde i en lägenhet som hans VFU-plats hjälpt till att ordna och Magdalena fick hjälp från universitetet i Akureyri med bostad.

Under de tre veckorna hann de även med att se sig om i landskapen på ön. Naturen var den röda tråden.

Att de tog beslutet att åka ångrar de inte. Tvärtom. De tycker att alla som får möjlighet att göra samma resa ska ta den.

Praktisk information – VFU utomlands

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd har ett samarbete i ett Nordplusnätverk – Nordkvist *. I nätverket Nordkvist ingår länderna Danmark, Norge, Finland, Åland, Färöarna, Island och Grönland. Utbyten inom Nordkvist är enbart för sjuksköterskestudenter och praktiken omfattar 3–4 veckor under termin 5 (endast hösttermin).

På vårterminen (termin 4) hålls informationspass för studenterna om vilka möjligheter de har till utbyte inom ramen för sin utbildning. Oftast finns möjlighet att skicka 2–3 studenter varje höst.

De studenter som är intresserade lämnar en intresseanmälan och gör en ansökan under termin 4. De studenter som erbjuds en praktikplats får stipendium och praktiken genomförs samma veckor som deras studiekamrater är på VFU här hemma.

* Nordkvist är ett nätverk med finansiering från Nordplus som är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan nordiska och baltiska länder samt Åland, Färöarna och Grönland.

Text och foto på studenterna: Solveig Klug
Foto från Island: Privat

Publicerades: 2023-10-18