Pass på en världskarta

Utlandsstudier

Utbytesstudier vid ett partneruniversitet

Att studera vid ett partneruniversitet innebär att du byter en eller två terminers studier vid högskolan mot motsvarande studier vid något av våra partneruniversitet. Tillsammans med oss på högskolan planerar du valet av kurser vid partneruniversitetet så att du får tillgodoräkna dig dina utbytesstudier vid hemkomsten. Läs mer om utbytesstudier.

Exjobb, fältstudier och praktik

Uppsatser och examensarbeten kan genomföras i form av fältstudier, då du befinner dig i ett annat land samlar material till din uppsats. 

En annan möjlighet är att praktisera på ett företag eller en organisation utomlands under dina studier eller efter avslutade studier. Att få omsätta sina kunskaper i praktiken i ett annat land kan vara en lärorik och spännande erfarenhet. Är du intresserad av att knyta kontakter och skaffa dig ett försprång på arbetsmarknaden? Läs mer om utlandspraktik.

Andra möjligheter

Om du inte vill läsa vid de universitet som Högskolan i Borås erbjuder kan du resa iväg på egen hand. Det kallas Freemover. Då studerar du vid ett universitet utomlands som inte är ett av högskolans partneruniversitet. Läs mer om studier på egen hand.

För dig som stannar i Borås finns flera möjligheter till internationalisering på hemmaplan. Läs mer om internationalisering på hemmaplan

Kontakta oss

Kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.