Tillgänglighetsredogörelse, Canvas

Högskolan i Borås vill att så många som möjligt ska kunna använda vår lärplattform. Denna redogörelse beskriver hur lärosätet uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service rörande lärplattformen, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Tillgänglighet i Canvas

Canvas är en kommersiell produkt, designad och utvecklad i enlighet med den internationellt erkända standarden Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 Level AA. Tester av systemet utförs regelbundet av leverantören Instructure. Detaljerad information om Canvas arbete kring att förbättra tillgänglighet återfinns här: https://www.instructure.com/canvas/accessibility

Kända brister

Hur vi har testat Canvas

Vad gör jag om jag inte kan använda delar av lärplattformen

Hur rapporterar jag brister i Canvas tillgänglighet

Tillsyn