Balder: Lukt av bränt i ventilationen

Fram till vecka 48 arbetar Akademiska hus med pappläggning på taket i B- och C-huset i Balder-byggnaden. Detta gör att det ibland kan lukta bränt genom ventilationen i hela Balder.

Vid ev. frågor, kontakta Mehrdad Micko Samari, Akademiska hus på mobil: 073-668 18 65.