Driftstörning - Eduroam och gästnät 7 september åtgärdat

2022-09-08 10:02

En uppgradering är nu gjord och problemet ska nu vara åtgärdat.

2022-09-07 16:10

På grund av de senaste dagarnas störningar på det trådlösa nätverket (eduroam och gästnätet) så kommer vi ikväll 7/9 kl 21:00-22:00 som ett led i felsökningen att göra en akut uppdatering av en router. Det finns viss risk för störningar i det trådlösa nätet i samband med uppdateringen men vår förhoppning är att nätet sedan ska fungera bättre.