Driftstörning - Eduroam/HB-guest 6 september

2022-09-06 15:49

De senaste dagarna har vi vid vissa tidpunkter upplevt en del uppkopplingsproblem på Eduroam och gästnätet (hb-guest). Problemen bedöms vara relaterade till tillfälliga överbelastningar och vi arbetar med att uppgradera och byta utrustning för att säkerställa funktionen.

Om du får felmeddelande vid anslutning till nätet, koppla ner och försök igen lite senare.