Driftstörning - Trådlöst nät (WiFi)

2022-09-23 11:12

Vi har den senaste tiden upplevt störningar och/eller prestandaproblem i vårt WiFi i vissa lokaler och under vissa tider av dagen. Problemen är relaterade till överbelastning som i sin tur beror på att det just nu är ett mycket större användande av nätet än vi någonsin sett tidigare.

För att komma tillrätta med problemen har vi bytt ut den brandvägg som hanterar trafiken i nätet vilket gjorde situationen något bättre men vi har ett antal åtgärder kvar som kommer att genomföras så fort det är möjligt.

Vi håller sedan tidigare även på med ett planerat utbyte av accesspunkter till en nyare modell som bl.a. hanterar många klienter på ett bättre sätt. Detta utbyte försenas dock tyvärr av den globala komponentbristen. Accesspunkter som vi beställde i början av året planeras att levereras först i december.

Om du upplever problem tycks en bra lösning vara att stänga av det trådlösa nätet i datorn och sedan aktivera det igen efter en liten stund.