Förnyat certifikat - Eduroam 2022-01-10

Måndagen den 10 januari kommer certifikatet för Eduroam att förnyas. I vissa fall kan du behöva godkänna det nya certifikatet. Om du uppmanas att lita på certifikat från eduroam.hb.se så måste du klicka på "lita på" för att Eduroam skall fungera i fortsättningen.