Planerat systemunderhåll - ServiceDesk Plus 22 maj

På söndag den 22 maj kommer det ske en uppgradering av ärendehanteringssystemet ServiceDesk Plus, som därför kommer ha ett planerat driftsavbrott. Ärendehanteringssystemet kommer inte vara tillgängligt under tiden systemet uppgraderas.