Systemuppgradering - Panda 7 september

2022-09-07 09:48

En ny version av antivirusprogrammet Panda kommer att installeras på datorer i datorsalar och grupprum med start ikväll, i samband med detta kommer datorn att startas om.

Uppdateringen installeras efter kontorstid (19:00-05:00).