Uppgradering av högskolans Centrala webbautentisering (IDP) den 4 december

På söndag (4/12) med start kl 20:00 uppgraderas högskolans Centrala webbautentisering (IDP).

Uppgraderingen beräknas ta ca 20 minuter och systemet är tillgängligt igen senast kl 20:20.

Under denna period går det inte att logga in i ett stort antal webb-tjänster.
Ex. på tjänster som påverkas är Canvas, Google Mail, Ladok m.m.