Akademiska Hus byter ut WC stolar

Akademiska Hus kommer att byta ut WC-stolar. I trapphus 1 och trapphus 2 (i huvudsak) byter vi ut ett stort antal WC-stolar. Vi hoppas att detta inte ska störa för mycket. På varje våningsplan kommer det finnas någon WC som är tillgänglig under tiden arbete pågår. Vi sätter en lapp på den toalett som är berörd och den låses tills arbetet är klart, torktiden på lim/silikon är 24 timmar.