Byte av ventilation B huset & pappanläggning - Balder

Akademiska Hus ska med start i maj månad påbörja projektet som avser byte av ventilation.
Detta innebär att man kommer att stänga av ventilationen under hela produktionen.
Det rör endast B-huset på Balder.
Det kommer pågå fram till v.39.
Parallellt med ventilationsbytet kommer man att arbeta med pappanläggning på taket och det rör A-husets tak. Det kan förekomma lukt av bränt under produktionen.

Vid ev. frågor, kontakta Mehrdad Micko Samari, Akademiska hus Tekniska förvaltare
Mobil: 073-668 18 65.
Mejl: Mehrdad.Micko.Samari@akademiskahus.se