Driftstörning - Motorhaveri på tilluftsfläkt i ventilationsaggregatet för D-huset

Vi vill meddela att motorn i tilluftsfläkten i ventilationsaggregatet som betjänar D-huset har havererat. Detta har resulterat i avsaknad av ventilation i nästan hälften av D-huset. 

Våra entreprenörer arbetar för närvarande med att åtgärda felet och det kan bli nödvändigt att byta ut motorn. Vi bedömer att ventilationsaggregatet kommer att vara i drift igen i början av nästa vecka(v.21). 

Vi beklagar eventuella besvär.  

 

//Akademiska Hus