Eduroam - Förnyat certifikat 17 december

Söndagen den 17 december kommer certifikatet för Eduroam att förnyas. I vissa fall kan du behöva godkänna det nya certifikatet.

Om du uppmanas att lita på certifikat från eduroam.hb.se så måste du klicka på "lita på" för att Eduroam skall fungera i fortsättningen.