Omstart av schema- och bokningsverktyget KronoX 16 oktober

2023-10-16 12:43

På måndag (16/10) kl 21:00 startas schema- och bokningsverktyget KronoX om.
Beräknad nertid ca 5 minuter.

Ingen uppgradering av KronoX-klienten behövs.