Omstart av schema- och bokningsverktyget KronoX 9 november

På torsdag (9/11) kl 21:00 startas schema- och bokningsverktyget KronoX om.
Beräknad nertid ca 5 minuter.

Ingen uppgradering av KronoX-klienten behövs.