Planerat systemunderhåll - Trådlöst nät Simonsland 20 mars

2023-03-15 14:29

På måndag den 20e mars kl 17:00 sker det ett systemunderhåll i det trådlösa nätet. Detta innebär att vissa störningar kan förekomma.