Störningar Microsoft 365 25 Januari

Det är just nu problem med åtkomst till tjänster i Microsoft 365.
 
Följande tjänster är påverkade:
 
    - Microsoft Teams
    - Exchange Online
    - Outlook
    - OneDrive