Uppgradering av schema- och bokningsverktyget KronoX 14 mars

På tisdag (14/3) med start kl 21:00 uppgraderas schema- och bokningsverktyget KronoX.

Beräknad nertid ca 15 minuter. Det behöver ej installeras någon ny KronoX-klient efter denna uppgradering.