Uppgradering av schema- och bokningsverktyget KronoX 30 augusti

På onsdag (30/8) med start kl 21:00 uppgraderas schema- och bokningsverktyget KronoX.
Beräknad nertid ca 10 minuter.

Ingen uppgradering av KronoX-klienten behövs.