PaperCut (utskriftssystem) - Planerat systemunderhåll 15 mars

Den 15 mars med start kl: 21:00 kommer PaperCut uppgraderas.
Detta påverkar alla kopiatorer och skrivare. Man kan inte logga in på
kopiatorerna och kan därför inte heller släppa sina utskrifter, kopiera eller skanna. 

Systemunderhållet beräknas ta ca 1 timma och systemet är tillgängligt igen senast kl 22:00.