Återställning av filer och mappar

Högskolans backup-verktyg tar en skärmavbild två gånger per arbetsdag klockan 12:00 och 18:00.

Instruktion

  1. Logga in på en dator på högskolan
  2. Högerklicka på det dokument eller mapp som ska återställas och välj Properties.
  3. Klicka på fliken Previous versions
  4. Välj datum och tid du vill återställa till och tryck på “Open”. (Rekommendationen är att trycka på ”Open” istället för ”Restore” då man får möjlighet att granska filen/mappen innan den återställs.)
  5. Mappen visas nu så som den såg ut vid den aktuella tidpunkten. Vid behov går det att öppna filer/mappar och granska innehållet.
  6. Kopiera filen/mappen som ska återställas från snapshoten till den ursprungliga platsen. Vill man spara den återställda filen/mappen som en kopia, behöver man först byta namn på originalfilen så att den inte skrivs över. Alternativt kopierar man filen/mappen till en annan plats.