ClaroRead Plus

Högskolan i Borås har skrivit ett avtal om programvaran ClaroRead Plus som medger att studenter och personal får lov att under sin studie-/anställningstid installera programvaran ClaroRead Plus på sin privata dator. Programvaran samt språktillägg finns att ladda ned på denna sida.

Du kommer att få en inloggningsfråga när du klickar på länkarna. Du anger ditt användarnamn och lösenord så kommer du får möjlighet att spara ned filerna på din dator. Observera att programvaran är stor och kan ta lång tid att ladda ned.

Programvara samt installationsmanual finns tillgänglig till PC och MAC. Du behöver endast ladda ned de filer som står under respektive institution till PC eller MAC beroende på vilken typ av dator du ska installera på. Du väljer sedan själv vilka språkpaket du skall installera, tänk på att det är olika språkpaket till MAC respektive PC och alla röster/språk är inte tillgängliga till båda plattformarna.

ClaroReads ikoner på olika plattformar

ClaroRead Plus PC

Språkpaket PC

ClaroRead Plus MAC

Språkpaket MAC