Microsoft Power BI Desktop

Programmet finns tillgängligt i våra datorsalar, men du kan även ladda ner programmet till din personliga dator.

Du kan även ladda ner programvaran via Microsofts sida. 

Microsoft Power BI Desktop nedladdningslänk (extern länk)

Observera att du som student inte kan logga in i programvaran. När inloggningsrutan visas vid uppstart av Microsoft Power BI Desktop, klickar du på 'Avbryt' för att komma in i programmet.

Som student i programmet kan du inte logga in till tjänsten för delning av information till andra användare.