Bild på en dator och student som läser en uppsats

Utskrifter och kopiering

Utskrifter

Som student har du möjlighet att skriva ut på högskolans skrivare. Som ny student får du 50 st utskriftskrediter på ditt konto när du börjar dina studier hos oss.

Högskolan använder systemet PaperCut för att debitera utskrifter.

Du kan logga in med ditt användarnamn och lösenord för att se ditt utskriftssaldo, din utskriftshistorik och ladda på ditt konto via PayPal.

Om du är inloggad högskolans datorer kan du enkelt se ditt aktuella saldo via ikonen för PaperCut nere till höger vid klockan. Dubbelklicka på ikonen så öppnas en ruta som visar aktuellt saldo. Läs mer om utskriftsportalen - PaperCut.

Utskriftstjänst

På Högskolan i Borås finns ett antal multifunktionsskrivare som kan användas för utskrift, kopiering och skanning. Utskriftssystemet använder sig av Print and Collect, vilket innebär att du skriver ut från datorn och därefter hämtar dina utskrifter från valfri skrivare. Alla utskrifter skickas till en gemensam kö som heter print-and-collect. Dra ditt passerkort över kortläsaren på valfri maskin för att hämta ut dina utskrifter. Läs mer om utskriftstjänsten Print and Collect.

Felanmälan och support

Campus och hållbarhet sköter underhåll och service av högskolans kopiatorer och skrivare. Felanmälan skickas via e-post till: campusservice@hb.se.

Frågor och felanmälan gällande utskriftsportalen PaperCut, skrivarkö och mjukvara skickas till it@hb.se.

Prislista för utskrift och kopiering

  • 1 svart/vit A4-sida: 0,50 utskriftskredit
  • 1 färg A4-sida: 2 utskriftskrediter
  • 1 svart/vit A3-sida: 1 utskriftskredit
  • 1 färg A3-sida:3 utskriftskrediter

Kopiering

I våra lokaler finns totalt 65 kopiatorer där du kan använda ditt passerkort för att kopiera och dessa kopior debiteras då ditt utskriftskonto.