Stöd vid funktionsvariation

Vänligen Acceptera marknadsföring-cookies för att titta på den här videon.

 

Du kan få riktat pedagogiskt stöd om du har en varaktig funktionsvariation som påverkar dig i dina studier. Det kan till exempel handla om dyslexi, rörelsehinder, psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsvariationer som adhd eller autism. Det kan också handla om synnedsättningar, hörselnedsättningar eller kroniska sjukdomar.