Stöd vid funktionsvariation


Kom ihåg att kontakta oss i god tid så att vi kan planera för dig. Läs om de olika stödinsatser som kan vara aktuella på sidan Vanliga stödinsatser vid funktionsvariation.

Högskolan i Borås har studenter på studieorterna Borås, Varberg och Skövde. Du som är student på plats i Borås, på Campus Varberg eller på distans söker stöd via Anita Lindahl eller Josefin Skytt, se vidare kontaktinformation nedan. Studenter vid Campus Skövde söker via Virpi Westin, se kontaktuppgifter nedan. 

Ansök om stöd

Du måste vara antagen och registrerad innan du ansöker om riktat pedagogiskt stöd. Ansökan om riktat pedagogiskt stöd görs via det administrativa systemet Nais. Du kan logga in i Nais med ditt studentkonto. Ange Högskolan i Borås som lärosäte oavsett vilken av våra studieorter du studerar vid.

Intyg

För att kunna ansöka om riktat pedagogiskt stöd så krävs ett intyg som visar på vilken varaktig funktionsvariation du har. För att funktionsvariationen ska kallas varaktig så måste den ha funnits i minst sex månader tillbaka och beräknas att finnas i minst sex månader framåt i tiden. Det krävs ingen särskild mall för intyget men intyget måste visa vem du är genom personnummer och gärna namn. Själva intyget måste innehålla vem som har skrivit intyget med namn och titel samt vilken organisation den personen tillhör. Tänk på att ha ditt intyg i digitalt format då det måste bifogas ansökan. 

Logga in och ansök via Nais (extern länk).

Kontakt

Anita Lindahl

Anita Lindahl

Samordnare för riktat pedagogiskt stöd i Borås, på Campus Varberg och distansstudenter
Rumsnummer: B 307
Telefonnummer: 033-435 4262
E-post: funktionsvariation@hb.se

 

Josefin Skytt

Josefin Skytt

Samordnare för riktat pedagogiskt stöd i Borås, på Campus Varberg och distansstudenter
Rumsnummer: B 321
Telefonnummer: 033-435 4310
E-post: funktionsvariation@hb.se

 

Virpi Westin

Virpi Westin

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning på Campus Skövde
Rumsnummer: E426 (Högskolan i Skövde)
Telefonnummer: 0500-448096
E-post: virpi.westin@his.se

 

Studera utomlands

Om du är intresserad av att studera eller arbeta utomlands och har en funktionsvariation kan du läsa mer på sidan Independent Living Institute (extern länk).