Stöd vid funktionsvariation

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

 

Du kan få riktat pedagogiskt stöd om du har en varaktig funktionsvariation som påverkar dig i dina studier. Det kan till exempel handla om dyslexi, rörelsehinder, psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsvariationer som adhd eller autism. Det kan också handla om synnedsättningar, hörselnedsättningar eller kroniska sjukdomar.