Passertagg/lånekort

Din passertagg hämtar du i första hand på studentexpeditionen, men det är också möjligt att hämta ut den i biblioteket. Passertagg används för att komma in i lokalerna, för att låna böcker på biblioteket och för kopiering och utskrifter. I samband med utlämnandet av passertagg så får användaren välja en personlig PIN kod som kopplas ihop med denna passertagg och som behövs för att komma in i våra lokaler under kvällar och helger.

Du är välkommen att hämta ut din passertagg redan innan introduktionen startar.

Se Studentexpeditionens öppettider.

Tider för access med passertagg

  • För våra entrédörrar i byggnad Balder samt korridorer på plan 2 så har studenter tillgång dygnet runt.
  • För våra entrédörrar i byggnad Sandgärdet så har studenter tillträde alla dagar kl 06:00-24:00 vilket även inkluderar datasal L202
  • Till lärosalar så har man tillgång måndag - fredag kl 08:00-19:00
  • För datasalar, studentpentryn samt de flesta grupprum så har man tillgång alla dagar 07:00-22:00

Undantag från ovanstående tider kan finnas för lokaler som ägs av respektive enhet/akademi.

Utökade accesser för labblokaler och liknande ytor kan endast beställas via labbansvarig personal som i dessa fall kan ge information om vilka tider som då gäller för respektive lokal.