Passerkort/lånekort

Ditt passerkort hämtar du i första hand på studentexpeditionen, men det är också möjligt att hämta det i biblioteket. Passerkortet används för att komma in och ut genom lokalerna, för att låna böcker på biblioteket och för kopiering och utskrifter.

Du är välkommen att hämta ut ditt passerkort redan innan introduktionen startar.

Se Studentexpeditionens öppettider.