Boka tid

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Jag vill att mötet ska ske utifrån följande alternativ: *

Behandling av personuppgifter

Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar om dig själv. Uppgifterna kommer att behandlas av studie- och karriärvägledarna i syfte att planera och administrera och kommunicera med dig. Hantering av personuppgifter görs enligt högskolans integritetspolicy och gallras efter rutin. Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen och krav i lag eller annan författning. Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). 

Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har.