Lästeknik

 

”Va!? Ska jag läsa allt det där?” är en vanlig reaktion första gången man möter en omfattande kurslitteraturlista. Ja, det är möjligt att du ska men oftast så är det inte detaljkunskap som ska memoreras på varenda sida och om du är medveten om det så är det lättare att få kontroll över litteraturlistan. Litteraturen finns där för att komplettera och/eller fördjupa det ämne som du möter i föreläsningar och seminarier. Den finns där för att ge dig en helhetsförståelse av ämnet.

 • Tänk på att föreläsningarna och undervisningen du har ofta ger ledtrådar till vilka bitar som är viktiga inom ämnesområdet. Dessa kan bli din läsanvisning!
 • Läs kursplanen som ger dig värdefull information om vad examinationsmomenten innehåller.
 • Försök identifiera nyckelbegrepp och koncentrera dig på dessa i läsningen
 • Inventera lärplattformen, hemsidor etc. för ytterligare material inom ämnet som kan hjälpa dig att få ett ämnessammanhang innan du börjar inläsningen
 • Exempeltentor kan också bidra till kunskap om vad som är viktigt att koncentrera sig på
 • Läs inte för långa pass åt gången
 • Var en aktiv läsare
  - anteckna
  - ställ frågor till texten
  - markera det du inte förstått
  - använd dig av färgade post it-lappar för att signalera olika saker (gul=viktiga begrepp, röd=frågor etc.)
  - gör understrykningar
 • Läs i flera steg.
  - börja med översiktsläsning, Läs baksidestexter, innehållsförteckning, sammanfattningar. Bekanta dig med ämnet!
  - ”scanna” nu igenom texten- leta övergripande sammanhang
  - Djupläs nu det som du, utifrån scanning föreläsningar/lektioner/mm, uppfattat som viktiga områden. Anteckna gärna! Använd dig av färg
 • Repetera det viktigaste
 • Ge inte upp! Det kan ta lite tid att sätta sig in i ett nytt ämnesområde
 • Läs gärna populärvetenskapliga artiklar i ämnet innan du läser kurslitteraturen för att kanske få en lättare text att börja med.