Minnesteknik

Det är viktigt att känna till hur minnet fungerar för att veta hur studierna ska läggas upp. 


De starkaste sinnesintrycken flyttas över till långtidsminnet via korttidsminnet. Synintrycken är de som ”överlever” bäst men ju fler sinnesintryck som stimuleras vid inlärning desto bättre. Våra sinnen är syn, hörsel, känsel, smak och lukt.

Här är andra saker som vi lärt oss om minnet:

  • Du kommer ihåg det du ser först och sist vid ett inlärningstillfälle och saker som upprepas. 
  • Avvikelser kommer du ihåg lättare
  • Kan du skapa associationer till det du läser så kommer du ihåg det du lär dig bättre.

Ju längre tiden går från inlärningstillfället desto mindre kommer du ihåg. Detta kallas för glömskekurvan.

Hur bekämpar man då glömskekurvan utifrån det du just läst?

  • Korta studiepass med regelbundna pauser
  • Repetition.
  • Försök associera till saker du redan har viss kunskap om
  • Visualisera- försök att skapa bilder av det du läser/lär dig

Träning förbättrar minnet

Enligt vad forskaren Anders Hanssons skriver i sin bok, Hjärnstark, hur motion och träning stärker din hjärna, är det bra att träna före och under själva inlärningen. Det räcker med en promenad eller lättare löpning. Det är bra att varva konditionsträningen med styrketräning för att stimulera olika slags minnen. Regelbunden träning är det bästa.

Förslag på några minnestekniker

Länkmetoden:

Du länkar ihop nyckelord som tillsammans bildar en historia.

Akronymer:

Du använder initialbokstäverna i det som du ska komma ihåg och bildar ett nytt ord eller en historia.

Sifferkombinationer: 

Du bygger om siffror till associationer och skapar en historia.

Associering:

Du kopplar det du vill komma ihåg till något som du redan känner till.

Visualisering: 

Du tänker i bilder som ersätter de ord som du behöver komma ihåg.

Du kan läsa mer i böcker om studieteknik om minnestekniker om du vill fördjupa dig i hur minnestekniker fungerar.