Sätta mål

Det finns olika typer av mål, vissa är förutbestämda andra påverkar du själv

Alla utbildningar har examensmål, mål som man ska ha uppnått när man har gått igenom utbildningen. Dessa mål är kategoriserade i tre delar:

  • Kunskap och förståelse
  • Färdigheter och förmåga
  • Värderingsförmåga och förhållningssätt

Du hittar dem i din utbildningsplan!

Utbildningen är i sin tur indelad i kurser som beskriver lärandemålen; alltså vad som är viktigt, vad du ska lära dig, vad ska kunskapen leda till? Även lärandemålen är uppdelad efter ovanstående kategorier. Du hittar dessa i varje kursplan i din utbildning!

Nu till dina egna, personliga mål, för utbildningen

  • att ha tydliga mål hjälper dig att lyckas med studierna.

Det är en fördel att ha olika typer av mål

  • Mål på lång sikt – kan vara att fullfölja hela din utbildning, skapa en vettig, realistisk planering, som är väl avvägd mellan studietid och fritid.
  • Mål på kort sikt/delmål – kan vara lyckas får bra resultat på kommande tenta eller att förstå innebörden i just det där krångliga begreppet.
  • Realistiska mål – att dina mål är realistiska ökar möjligheten att du verkligen genomför det du ska göra och når målet/-en, att känna dig personligt engagerad. Detta bidrar till att öka din motivation! Det är endast du själv som kan sätta realistiska mål för dig.

Baka gärna in belöningar efter uppnådda delmål. Hjärnan älskar belöning! Det gör att du orkar ta tag i nästa kurs och nästa kurs... Vad är en bra belöning för dig?

Några tips

  • Var nyfiken! Är du intresserad och vill veta mer då kan du lära dig lättare.
  • Skaffa dig en förebild! Tänk en idrottspersonlighet som strävar mor sitt mål. Du kan göra på samma sätt! Eller du kanske har någon annan förebild: en framgångsrik person inom näringslivet, en politiker, eller kanske en släkting. Alla dessa drivs av sina mål och har skaffat sig sin egen motivation som leder dem framåt.

Fundera kring: Vilken är din starkaste drivkraft? Försök involvera den i dina studier!