Studiemiljö och vanor

Studiemiljön

Din studiesituation påverkas mycket av hur väl du känner dig själv. Lär dig att bygga vidare på det som fungerar bra och kompensera för de eventuella brister som finns. Vet du på vilket sätt du studerar bäst så kan du i större utsträckning påverka hur det går för dig i studierna. Tänk tillbaka på respons som du fått av tidigare lärare. Försök också komma ihåg ett tillfälle när din studieteknik fungerade bra eller dåligt. Vilka faktorer påverkade dig då? Olika miljöer kan också ge olika signaler beroende på vad vi vanligtvis brukar göra på en viss plats och det kan påverka på olika sätt.

Här är några exempel på faktorer som påverkar dina studier:

Miljö: ljud, temperatur, ljus och inredning.
Sociologiska: grupparbete eller att arbeta ensam.
Fysiologiska: träning, sömn, mat och dryck.
Psykologiska: är du analytiskt, reflekterande eller impulsiv?
Känslomässiga: din motivation för ämnet, din förmåga att arbeta mot mål, kortsiktiga eller långsiktiga.

Vanor

Fundera över vilka vanor som påverkar dig negativt eller positivt och vilka du vill behålla och vilka du vill förändra. Tänk på att en vana är en automatisk process som vår hjärna skapat för att spara tid och energi och att det tar tid att förändra vanor. Precis som vi kan skapa dåliga vanor kan vi också skapa bra vanor och när vi förstår vad som händer och varför kan vi förändra det som inte fungerar. Det gäller bara att göra något tillräckligt många gånger för att hjärnan ska förstå att det är en ny vana och något jag måste komma ihåg. Att du har bestämt dig och tror att det är möjligt är viktiga faktorer för att du ska lyckas.