SI-PASS

SI-PASS ska hjälpa dig som student genom att

 • underlätta din övergång till högre utbildning
 • förbättra dina studiestrategier
 • få dig att se andra studenter som ett stöd
 • hjälpa dig att fullfölja din utbildning
 • vänja dig vid att dela tankar och idéer
 • bidra till en bättre studiesocial miljö
 • skapa nätverk av studiekamrater

Aktuella kurser hösten 2024

SI-PASS genomförs just nu som ett pilotprojekt på högskolan inom följande kurser:

 • Bibliotek i samhället
 • Humanbiologi
 • Makroekonomi
 • Matematik 1
 • Matematisk analys 1
 • Mikroekonomi

Är du registrerad student på kursen så är du välkommen att delta i SI-PASS, oavsett kunskapsnivå, erfarenheter eller bakgrund. 

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Så här fungerar SI-PASS

SI-ledare

Fakta om SI

Kontaktinformation