Tentamensbokning

Tentamenstider är gemensamma för samtliga utbildningar, 9:00-13:00 och 14:00-18:00.  Om man önskar boka en kortare alternativt längre tentamen ska denna förläggas på eftermiddagen. Detta för att få en effektivare administration och för att kunna utnyttja högskolans egna lokaler till fullo genom sambokning av tentamen.

Lördagstentamen startar kl. 09:30.

Boka tentamensdatum i god tid! Senast 5 veckor före tentamensdag! Senare ändringar av tentamen accepteras inte. Sista anmälningsdag för studenten är 10 dagar före tentamensdag (fr o m 1 oktober 2019).

OBS! Lägg inga tentamina på inarbetade dagar.

Tentamen kan bokas på olika sätt:

 • Läraren bokar själv tentamen i KronoX och lägger då till studentexpeditionen@hb.se i ”skicka bekräftelse till”-fältet. Studentexpeditionen får då ett mejl med bokningen. Alternativt kan man skicka ett mejl till studentexpeditionen@hb.se där nedan nämnda information finns med.
 • Administratör knuten till utbildningen bokar in tentamen på samma sätt som ovan.

Dessa uppgifter måste ALLTID finnas med i en tentamensbokning:

 • Datum och tid
 • Program
 • Kurs
 • Vilken tentamen det är, t ex 1-5, omtentamen eller tentamen.
 • Kursansvarigs signatur plus signatur TEN. Lägg alltid till signatur TEN (står för tentamen). Ges tentamen på Campus Varberg ska det stå signatur VTEN plus TEN och gäller det tentamen på Högskolan i Skövde så ska det stå STEN plus TEN.
 • Vid WISEflowtenta används signatur WFTEN (plus TEN)
 • Ange alltid i momentfältet om det gäller en datatenta! Om det gäller en muntlig tentamen eller en hemtentamen måste detta framgå tydligt, då Studentexpeditionen ej ska boka på salar och vakter!
  Vet man ett ungefärligt antal möjliga skrivande så fyller man i detta i Lokalfältet, t ex Antal 25. Vid ordinarie tentamen anges antalet registrerade på kursen.

Det som skrivs i momentfältet i KronoX är synligt för studenterna.