Tentamen

På denna sida finner du de regler som gäller vid Högskolan i Borås när det gäller skriftlig saltstentamen. Läs mer om information om rättssäker examination och övergripande regler för all slags examination.

Här kan du läsa mer om Distansundervisning.

Överblick av tentamensperioder

Ta del av denna överblick av tentamensperioder för att hitta en vecka då det är lägre tryck på tentamenssalar, tentamensvakter etc.

Tentamensregler

Rutin för tentamensadministration vid Zoom-övervakning

Zoom-övervakad tentamen i Canvas

Examination vid Campus Skövde

Examination vid Campus Varberg

Examination på annan ort/i annat land

Förebyggande av fusk