WISEflowinformation för tentamensvakter

Det finns två olika typer av tentamen i WISEflow – FLOWmulti som är en interaktiv tentamen och FLOWassign och FLOWlock som är filbaserade tentamina.

FLOWmulti 

Den tentamenstyp som används mest för salstentamen då man här kan använda sig av låst browser, FLOWlockbrowser, som studenterna laddar ner på sina datorer. Det finns en mängd olika frågetyper att använda sig av, t.ex. flervalsfrågor, essä, dra-och-släpp, rita och ladda upp ljudfiler. I FLOWmulti kan man på en del frågetyper ställa in bedömningen på autovalidering.

FLOWassign 

Den tentamenstyp som är gjord för hemtentamen, även om man också kan använda  FLOWmulti för hemtentamen (men då utan låst browser). I FLOWassign arbetar man med filer. Studentens inlämning slås sedan mot Ouriginal (fd Urkund, plagiatkontroll) i systemet. 

FLOWlock 

Precis som i FLOWassign filbaserad (textbaserad) och även i denna tentamenstyp finns det direktkoppling mot Ouriginal (fd Urkund) och man använder låst browser vid tentamenstillfället (FLOWlockbrowser). 

FLOWcombine

Denna tentamen består av flera tentamensdelar efter varandra med ett kortare uppehåll mellan flowen.

Begrepp i WISEflow

Manualer

Vanliga frågor vid tentamen i WISEflow