Om Textilhögskolan

De tre inriktningarna går hand i hand; tekniska lösningar, banbrytande design och hållbara affärsmodeller. Inom denna bredd har vi dessutom fantastiskt djup kunskap och kompetens. Vi har helt enkelt en excellens inom hela den textila värdekedjan som är oslagbar i Sverige och står främst i ledet i världen.

Konstnärlig och vetenskaplig forskning

Vi är ett av endast tre lärosäten i Sverige som har tillstånd att bedriva både vetenskap­lig och konstnärlig forskarutbildning, och vi är det enda som gör det inom textil och mode.

Unika miljöer

I våra unika och avancerade labbmiljöer skapas nya idéer och mästerverk, här kan studenter, lärare, forskare och företag realisera sina tankar till färdiga produkter. På Textilhögskolan möts vi tvärvetenskapligt och över gränserna mellan akademi och industri för att tillsammans bidra till en hållbar värld.

Unik smältdegel

Under Textilhögskolans paraply ryms många saker. Som bred och djup kunskap inom hela den textila värdekedjan, imponerande labbmiljöer och oräkneliga välutbildade studenter. Men också ett hundraårigt arv, ett lärosäte med internationell lyskraft och forskning i framkant.

Kort sagt, Textilhögskolan är en unik smältdegel där gedigna kunskaper, forskning i framkant, ständig nyfikenhet och en tvärvetenskaplig miljö lägger grunden för framtidens hållbara livsstil.

En plats där alla får plats.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Textilhögskolan är en del av Textile Fashion Center

Textile Fashion Center sammanför forskning, utbildning, entreprenörskap, innovation och kultur för inspiration och utveckling av framtidens textil- och modebransch.

Läs mer om Textile Fashion Center