Om Textilhögskolan

Genom ett nära samarbete med branschen och utbildning på grund- och avancerad nivå upp till forskarnivå inom såväl konstnärlig textil- och modedesign som inom teknik, ekonomi och management, utgör Textilhögskolan kärnan för textil- och modesektorns kompetensförsörjning.

Här finns ett brett utbud av utbildningar som bygger upp en unik kombination av olika kompetenser inom hela textilområdet, alltifrån hantverk och design till teknik, produktion, ekonomi och marknadsföring. Det finns en omfattande forskning inom till exempel textil materialteknik, polymera textila fibrer, textilarmeringar för kompositer, smarta textilier, textilt management samt inom det textila designområdet.

Den textila utbildningen i Borås har anor sedan 1866 då den Tekniska Väfskolan grundades. Textilinstitutet tillkom 1936 och överfördes till Högskolan i Borås 1982 som en egen institution. I dag heter vi Textilhögskolan vid Högskolan i Borås och har utvecklats till en internationellt erkänt resursstark utbildningsinstitution inom det textila området. Vi har dessutom fullständiga forskarutbildningstillstånd inom textil och mode. 

Textilhögskolan förfogar över en avancerad och helt unik labbmiljö tillgänglig för utbildning, forskning och näringsliv. Ingenstans i Europa finns samma bredd och spets inom textilforskning, textilinnovation och textila utbildningar.

 


Textilhögskolan är en del av Textile Fashion Center

Textile Fashion Center sammanför forskning, utbildning, entreprenörskap, innovation och kultur för inspiration och utveckling av framtidens textil- och modebransch.

Läs mer om Textile Fashion Center (extern sida.)

Bildlänkar