Högre seminarier

Seminarierna är öppna för alla och intresserade är välkomna, men de är i första hand för masterstudenter inom textil- och modedesign samt för lärare och studenter från andra program.

Är du intresserad av att delta så hör gärna av dig till Saina Koohnavard, som är ansvarig för Högre seminarier.

Programmet finns på engelska och du hittar det på vår engelska webb.