Övergripande produktions- och sömnadsteknik

Dag 1 (am):

En första introduktion via film eller länk

Planera en balanserad produktion av en enklare produkt utifrån en angiven maskinpark.

Dag 1 (em):

Introduktion på plats

Produktion av enklare textil produkt under arbetsledning av deltagande företag, en mycket uppskattad och rolig uppgift som ger upphov till många diskussioner. Analys av produktionens genomförande, effektivitet, kvalitet och upplevelse. Till övningen kan vi koppla något av ämnen social hållbarhet, arbetsmiljö, säkerhet etc.

Dag 2 (fm):

Föreläsning kring produktkvalitet

Föreläsning enligt önskemål (från Textilhögskolan kompetensbas), alt. studiebesök.

Dag 2 (fm):

Genomgång och sömnad vid ett urval av maskiner samt mellanläggspressens funktion och inställningar.

Genomgång och diskussioner kring nyheter inom sytråd och mellanlägg

Avslut och reflektion


Genomförande: enligt överenskommelse med hänsyn till resursplanering.
Omfattning: 2 heldagar.
Betyg/Intyg: Intyg kan skrivas enligt överenskommelse.
Språk:  enligt överenskommelse.
Målgrupp: Kursen passar den som har erfarenhet av sömnad på industrimaskiner, och med utbildning inom konfektion- och produktionsteknik.
Kursansvarig: Ann-Charlotte Höijer.