Uppdragsutbildning vid Textilhögskolan

Tillsammans med ditt företag eller organisation skräddarsyr vi kurser eller föreläsningar utifrån dina önskemål och behov. Det kan handla om allt från enstaka föreläsningar till en större kurs under en längre period. Vi har ett flexibelt upplägg och beroende på era behov kan hela eller delar av utbildningen ligga på er arbetsplats. Det finns dock en stor fördel i att komma iväg från arbetsplatsen för bättre fokus under utbildningen. Dessutom brukar det vara mycket uppskattat att få vistas i vår lärandemiljö på Textilhögskolan och dess unika labbmiljö.

Näringslivet identifierar själv sitt behov av kompetensutveckling inom olika textilrelaterade områden. Efterfrågan gäller utbildning inom textil för både management och operativ personal. Områden som ofta återkommer är övergripande kunskap om den textila värdekedjan, textil hållbarhet, mönsterkonstruktion, passform, materiallära, befintliga och nya textila fibrer för framtidens hållbara textilindustri. Uppläggen som presenteras är exempel på uppdragsutbildningar och kan i viss mån modifieras efter företagets behov.

Intyg eller betyg

Betyg för genomförda högskolepoäng kan endast erhållas om upplägget är knutet till en befintlig kursplan innehållande examinationsuppgifter. Dessa examinationer (t.ex. tentamen, inlämning, seminarium) måste genomföras enligt kursens betygskriterier.

Intyg kan skrivas för genomförd kurs men inga högskolepoäng eller betyg delges. Det framgår kursens omfattning och kortfattat innehåll.

Kostnad

Kostnad för uppdragsutbildningen beror på många faktorer, så som t.ex. omfattning/innehåll, plats och graden av anpassningar mot företaget. Är något av förslagen intressanta eller väcker idéer till anpassningar, hör av er så tittar vi på vad som passar för just er. 

Kontakt

Vill du veta mer om uppdragsutbildning och diskutera ditt företags önskemål och behov? Hör av dig till oss!

Kontaktperson:  Tobias Richards